برای اطلاع از تخفیفات ویژه و تورهای لحظه آخری با شماره 02175905100 تماس حاصل نمایید, آژانس هواپیمایی سروش گشت آسمان


آفر ویژه تور آنتالیا 23 و 24 شهریور 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-14 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

اتاق دو تخت 4990000 تومان
اتاق یک تخت 6350000 تومان
کودک 6 تا 12 4600000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5490000 تومان
اتاق یک تخت 6750000 تومان
کودک 6 تا 12 4850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5850000 تومان
اتاق یک تخت 8000000 تومان
کودک 6 تا 12 5300000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5990000 تومان
اتاق یک تخت 7450000 تومان
کودک 6 تا 12 5050000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6590000 تومان
اتاق یک تخت 10300000 تومان
کودک 6 تا 12 5400000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6850000 تومان
اتاق یک تخت 10100000 تومان
کودک 6 تا 12 5800000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6850000 تومان
اتاق یک تخت 10100000 تومان
کودک 6 تا 12 5800000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6950000 تومان
اتاق یک تخت 11200000 تومان
کودک 6 تا 12 7450000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7450000 تومان
اتاق یک تخت 12500000 تومان
کودک 6 تا 12 6050000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7550000 تومان
اتاق یک تخت 10450000 تومان
کودک 6 تا 12 5950000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7650000 تومان
اتاق یک تخت 12200000 تومان
کودک 6 تا 12 6150000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7890000 تومان
اتاق یک تخت 14600000 تومان
کودک 6 تا 12 6250000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8250000 تومان
اتاق یک تخت 13400000 تومان
کودک 6 تا 12 6450000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8390000 تومان
اتاق یک تخت 12200000 تومان
کودک 6 تا 12 6500000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8690000 تومان
اتاق یک تخت 12850000 تومان
کودک 6 تا 12 6750000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8690000 تومان
اتاق یک تخت 12600000 تومان
کودک 6 تا 12 6650000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8890000 تومان
اتاق یک تخت 12950000 تومان
کودک 6 تا 12 6800000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9250000 تومان
اتاق یک تخت 17600000 تومان
کودک 6 تا 12 7000000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9950000 تومان
اتاق یک تخت 14950000 تومان
کودک 6 تا 12 7400000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10240000 تومان
اتاق یک تخت 15690000 تومان
کودک 6 تا 12 6890000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11250000 تومان
اتاق یک تخت 16200000 تومان
کودک 6 تا 12 7850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11750000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11990000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13250000 تومان
اتاق یک تخت 22990000 تومان
کودک 6 تا 12 8990000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13390000 تومان
اتاق یک تخت 19290000 تومان
کودک 6 تا 12 8750000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13490000 تومان
اتاق یک تخت 18990000 تومان
کودک 6 تا 12 8850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13990000 تومان
اتاق یک تخت 20850000 تومان
کودک 6 تا 12 9550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14390000 تومان
اتاق یک تخت 20950000 تومان
کودک 6 تا 12 9650000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14550000 تومان
اتاق یک تخت 21050000 تومان
کودک 6 تا 12 9450000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14750000 تومان
اتاق یک تخت 21350000 تومان
کودک 6 تا 12 9090000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15390000 تومان
اتاق یک تخت 32550000 تومان
کودک 6 تا 12 10990000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15450000 تومان
اتاق یک تخت 22990000 تومان
کودک 6 تا 12 9850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15650000 تومان
اتاق یک تخت 21890000 تومان
کودک 6 تا 12 9690000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24460000 تومان
کودک 6 تا 12 11570000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24460000 تومان
کودک 6 تا 12 11570000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24460000 تومان
کودک 6 تا 12 11570000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16660000 تومان
اتاق یک تخت 24550000 تومان
کودک 6 تا 12 10690000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16990000 تومان
اتاق یک تخت 25550000 تومان
کودک 6 تا 12 10550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 17290000 تومان
اتاق یک تخت 27850000 تومان
کودک 6 تا 12 12500000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


مرجع تور های مسافرتی و لحظه آخری

آفر تورهای لحظه آخری

آفر تور های لحظه آخری و ارزان امروز
تور کوالالامپور هتل 3 ستاره 4100000 تومان 02175905724
تور بالی هتل 4 ستاره 3990000 تومان 02175905724
تور تفلیس هتل 3 ستاره 690000 تومان 02175905725
تور باکو هتل 4 ستاره 2895000 تومان 02175905793
تور بلگراد مونته نگرو هتل 5 ستاره 5590000 تومان 02175905742
تور آنتالیا هتل 5 ستاره 2690000 تومان 02175905793

راهنمای سفر و اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 3 واحد 3

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر