برای اطلاع از تخفیفات ویژه و تورهای لحظه آخری با شماره 02175905100 تماس حاصل نمایید, آژانس هواپیمایی سروش گشت آسمان


آفر ویژه تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-20 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

اتاق دو تخت 3650000 تومان
اتاق یک تخت 5050000 تومان
کودک 6 تا 12 3550000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3650000 تومان
اتاق یک تخت 5050000 تومان
کودک 6 تا 12 3400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4000000 تومان
اتاق یک تخت 5450000 تومان
کودک 6 تا 12 3600000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4200000 تومان
اتاق یک تخت 5750000 تومان
کودک 6 تا 12 3750000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4400000 تومان
اتاق یک تخت 6050000 تومان
کودک 6 تا 12 3800000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4700000 تومان
اتاق یک تخت 7700000 تومان
کودک 6 تا 12 3850000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4950000 تومان
اتاق یک تخت 6900000 تومان
کودک 6 تا 12 4000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4950000 تومان
اتاق یک تخت 6900000 تومان
کودک 6 تا 12 4000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5250000 تومان
اتاق یک تخت 7300000 تومان
کودک 6 تا 12 4100000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5750000 تومان
اتاق یک تخت 8150000 تومان
کودک 6 تا 12 4400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6300000 تومان
اتاق یک تخت 8900000 تومان
کودک 6 تا 12 4600000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6990000 تومان
اتاق یک تخت 10350000 تومان
کودک 6 تا 12 5100000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7090000 تومان
اتاق یک تخت 12100000 تومان
کودک 6 تا 12 4850000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7190000 تومان
اتاق یک تخت 10850000 تومان
کودک 6 تا 12 4950000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7490000 تومان
اتاق یک تخت 10150000 تومان
کودک 6 تا 12 5050000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7490000 تومان
اتاق یک تخت 11150000 تومان
کودک 6 تا 12 5450000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7590000 تومان
اتاق یک تخت 10300000 تومان
کودک 6 تا 12 5150000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7690000 تومان
اتاق یک تخت 11200000 تومان
کودک 6 تا 12 5400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8090000 تومان
اتاق یک تخت 14650000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8255000 تومان
اتاق یک تخت 14800000 تومان
کودک 6 تا 12 2050000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8665000 تومان
اتاق یک تخت 12550000 تومان
کودک 6 تا 12 5850000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8790000 تومان
اتاق یک تخت 11850000 تومان
کودک 6 تا 12 5400000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8990000 تومان
اتاق یک تخت 11300000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9190000 تومان
اتاق یک تخت 17900000 تومان
کودک 6 تا 12 6700000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9700000 تومان
اتاق یک تخت 14950000 تومان
کودک 6 تا 12 6450000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9795000 تومان
اتاق یک تخت 18200000 تومان
کودک 6 تا 12 7700000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9850000 تومان
اتاق یک تخت 14350000 تومان
کودک 6 تا 12 6500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9850000 تومان
اتاق یک تخت 16950000 تومان
کودک 6 تا 12 6500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10100000 تومان
اتاق یک تخت 21000000 تومان
کودک 6 تا 12 8650000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10100000 تومان
اتاق یک تخت 21000000 تومان
کودک 6 تا 12 8650000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10155000 تومان
اتاق یک تخت 21850000 تومان
کودک 6 تا 12 9000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10385000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8350000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10580000 تومان
اتاق یک تخت 20700000 تومان
کودک 6 تا 12 8600000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10780000 تومان
اتاق یک تخت 17450000 تومان
کودک 6 تا 12 7500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11000000 تومان
اتاق یک تخت 16000000 تومان
کودک 6 تا 12 7000000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11500000 تومان
اتاق یک تخت 16700000 تومان
کودک 6 تا 12 7250000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11700000 تومان
اتاق یک تخت 17050000 تومان
کودک 6 تا 12 7350000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11950000 تومان
اتاق یک تخت 20700000 تومان
کودک 6 تا 12 7500000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12550000 تومان
اتاق یک تخت 18300000 تومان
کودک 6 تا 12 7750000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12599000 تومان
اتاق یک تخت 26750000 تومان
کودک 6 تا 12 9550000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12950000 تومان
اتاق یک تخت 18900000 تومان
کودک 6 تا 12 18900000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13300000 تومان
اتاق یک تخت 19450000 تومان
کودک 6 تا 12 8150000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13600000 تومان
اتاق یک تخت 19850000 تومان
کودک 6 تا 12 8300000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16200000 تومان
اتاق یک تخت 29850000 تومان
کودک 6 تا 12 9650000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 27350000 تومان
اتاق یک تخت 48450000 تومان
کودک 6 تا 12 15150000 تومان
کودک 2 تا 6 3390000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


مرجع تور های مسافرتی و لحظه آخری

آفر تورهای لحظه آخری

آفر تور های لحظه آخری و ارزان امروز
تور کوالالامپور هتل 3 ستاره 4100000 تومان 02175905724
تور بالی هتل 4 ستاره 3990000 تومان 02175905724
تور تفلیس هتل 3 ستاره 690000 تومان 02175905725
تور باکو هتل 4 ستاره 2895000 تومان 02175905793
تور بلگراد مونته نگرو هتل 5 ستاره 5590000 تومان 02175905742
تور آنتالیا هتل 5 ستاره 2690000 تومان 02175905793

راهنمای سفر و اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 3 واحد 3

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر